Sông Đà có công ty tài chính

Share Button
Ngày 30/8, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thành lập Công ty Cổ phần Tài chính Sông Đà, trong đó Tổng công ty Sông Đà giữ cổ phần chi phối.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp phép thành lập và hoạt động cho Công ty cổ phần Tài chính Sông Đà theo quy định của luật pháp hiện hành.

Tử Uyên

(Nguồn: Công văn 1220/TTg- ĐMDN)

Share Button