TCT Sông Đà Hoàn thành vượt mức kế hoạch 2007

Share Button
Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2007 Tổng Công ty đã xây dựng các biện pháp cụ thể tập trung chỉ đạo các đơn vị trong Tổ hợp Sông Đà tổ chức sản xuất, huy động tối đa nguồn lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2007 đề ra tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD so với thực hiện năm 2006 tăng 46%.

Sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, lợi nhuận đạt 750 tỷ đồng, tăng 66% so với thực hiện năm 2006; Tỷ suất LN/Vốn chủ sở hữu đạt 10%; Đảm bảo tích luỹ, phát triển và nộp ngân sách đầy đủ (tăng 21% so với năm 2006).

Bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty đến cuối năm 2007 là 7.420 tỷ đồng (riêng vốn Nhà nước 2.369 tỷ đồng), tăng so với đầu năm là 4.250 tỷ đồng.

Hoàn thành các mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm: TĐ Sơn La, Tuyên Quang, PleiKrông, Sê San 3, Sê San 4, Bản Vẽ,…; Lấp sông TĐ Xêkaman 3 và Nậm Chiến. Đặc biệt đã hoàn thành mục tiêu chống lũ tại các công trình TĐ: Sơn La, Bản Vẽ, Sê San 4, PleiKrông, Tuyên quang. Phát điện: TM2 TĐ Sê San 3A (tháng 5/2007), TĐ Eakrongrou (tháng 4/2007), Iagrai 3 (tháng 7/2007).

Đã và đang mở rộng đầu tư, tìm kiếm, lựa chọn làm Chủ đầu tư một số dự án: TĐ Bảo Lâm; Các khu đô thị: Phụng Hiệp, Đan Phượng (Hà Tây), Đông Anh (Hà Nội), Đồng Phú (Tp. Hồ Chí Minh). Tham gia cùng các TCT và các Tập đoàn đầu tư các dự án: TĐ Luang Prabang, TĐ Đakrinh, nhiệt điện Nhơn Trạch 2. Sắt Thạch Khê, Muối mỏ (Lào), trồng cao su (Cam pu chia), đường cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ, cac khu kinh tế: Vân Phong, Hải Hà…

Bộ xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Tập đoàn Sông Đà.

Hoàn thành công tác cổ phần hoá 3 đơn vị: SĐ1, SĐ4, SĐ8. Hoàn thành thủ tục niêm yết, đăng ký giao dịch cổ phiếu của 8 Công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán; Trong đó 04 đơn vị đã thực hiện giao dịch, 04 đơn vị còn lại sẽ thực hiện giao dịch trong tháng 1/2008.

Đảm bảo đủ vốn cho đầu tư và SXKD, thực hiện kiểm toán, minh bạch tài chính năm 2006 từ TCT đến các Công ty con, Công ty liên kết.

Triển khai có hiệu quả chương trình, hành động phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động SXKD;

Đảm bảo chất lượng công trình xây lắp và sản phẩm công nghiệp theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm quy định.

Đảm bảo việc làm cho gần 30.000 CBCNV với thu nhập bình quân 1 tháng của 1 CBCNV trên 2,6 triệu đồng, tăng 26% so với thực hiện năm 2006.

– Tổng giá trị SXKD năm 2007 đã thực hiện: 15.300 tỷ đồng / KHN: 12.700 tỷ đồng, đạt 120%; tăng 46% so với thực hiện năm 2006 (10.500 tỷ đồng).

– Doanh thu đạt 12.600 tỷ đồng / KHN: 12.205 tỷ đồng, đạt 103%; tăng 50% so với thực hiện năm 2006 (8.385 tỷ đồng).

– Các khoản nộp Nhà nước: Thực hiện 620 tỷ đồng / KHN: 511 tỷ đồng, đạt 121%; tăng 46% so với thực hiện nắm 2006 (426 tỷ đồng).

– Lợi nhuận: Thực hiện 750 tỷ đồng / KHN: 574 tỷ đồng, đạt 131%; tăng 66% so với thực hiện năm 2006 (451 tỷ đồng).

+ Tỷ suất LN/DT: Thực hiện 6% / KHN : 4,7%, đạt 127%.

+ Tỷ suất LN/Vốn điều lệ: Thực hiện 16,4%/KHN 8,5%, đạt 193%.

– Vốn Nhà nước: Thực hiện 2.36 tỷ đồng / KH : 1.000 tỷ đồng, đạt 237%.

– Thu nhập bình quân 1 CBCNV/tháng: Thực hiện 2,67 triệu đồng/KHN: 2,45 triệu đồng, đạt 109%; tắng 26% so với năm 2006 (2,126 triệu đồng).

– Giá trị đầu tư: Thực hiện 7.417 tỷ đồng / KHN: 6.712 tỷ đồng, đạt 111%; tăng 67% so với thực hiện năm 2006 (4.437 tỷ đồng).

Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm: Thuỷ điện Sơn La, Tuyên Quang, PleiKrông, Sê San 3, Sê San 4, Bản Vẽ,…; Lấp sông TĐ Xêkaman 3 và Nậm Chiến; Trong đó, đã hoàn thành mục tiêu chống lũ tại các công trình TDD: Sơn La, Bản Vẽ, Sê San 4, PlêiKrông, Tuyên Quang. Phát điện: TM2 TĐ Sê San 3A (tháng 5/2007), TĐ Eakrongrou (tháng 4/2007), Iagrai 3 (tháng 7/2007). Hoàn thành đưa vào vận thành: TM2 TĐ Sê San 3A (tháng 5/2007)TĐ Eakrongrou (tháng 7/2007), Iagrai 3 (tháng 8/2007).

Ngăn sông các công trình TĐ: Xêkaman 3, Nậm Chiến tháng (12/2007). Khởi công công trình TĐ Sử Pán 2 (tháng 3/2007) và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để khởi công TĐ Xêkaman 1 vào đầu năm 2008; Triển khai công tác chuẩn bị đfầu tư các dự án TĐ: Xêkaman 4, Trà Xom, Yatansien, Hà Tây, Đắc Hoa, Nậm Củm.

Tổng Công ty đã được giao làm chủ đầu tư dự án TĐ Bảo Lâm tại Cao Bằng (190MW). Đăng ký đầu tư với địa phương các dự án TĐ: Hà Tây, ĐakĐoa ở Gia Lai; Sử Pán 1, Nậm Củm tại Lào. Hoàn thành phần thô các khối của toà nhà hỗ hợp HH – 4 Mỹ Đình; Khu đô thị mói Nam An Khánh – Hà Tây; Khu đô thị Tiến Xuân – Hoà Bình. Hợp tác với Tập đoàn Cao su Việt Nam, góp vốn thành lập 2 Công ty cổ phần trồng cây cao su CTCP trồng cao su Phú riêng – Kratie (30% vốn điều lệ, giá trị 60 tỷ đồng); CTCP trồng cao su Tân Biên – Công Pong Thom (30% vốn điều lệ, giá trị 60 tỷ đồng) để trồng và khai thác cao su tại Campuchia. Đẩy mạnh việc hợp tác với các Tập đoàn, các Tổng Công ty lớn trong cả nước để cùng thực hiện đầu tư nhiều dự án như: TĐ Luang Prabang tại Lào (1.410 MW), TĐ ĐăkĐrinh tại Quảng Ngãi, Nhiệt điện Nhơn Trạch II, Khai thác Muối mỏ tại Lào, khai thác mỏ sắt Thạch Khê tại Hà Tĩnh, đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương – Mỹ Thuận – Cần Thơ. Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư, xin làm Chủ đầu tư một số dự án hạ tầng, khu đô thị tại TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai…

Tất Lộc
Share Button