Tách Dự án nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 3 thành 2 dự án

Share Button
Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tách dự án Nhiệt điện Vũng Áng 3 trong Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh thành 2 dự án độc lập với mỗi dự án thành phần có công suất 1.200MW.

Theo Bộ Xây dựng, việc tách đôi dự án và giao cho các nhà đầu tư độc lập sẽ đưa lại giúp đẩy nhanh tiến độ, chủ động nguồn vốn xây dựng. Bộ Xây dựng sẽ vẫn giao Tổng Công ty Sông Đà làm lãnh đạo Tổ hợp các nhà đầu tư – gồm Tổng công ty Sông Đà, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), Công ty TNHH BITEXCO và AEI khu vực châu Á triển khai xây dựng hai dự án này.

HD
Share Button