Thông tin giá vật liệu xây dựng ngày 25 tháng 06 năm 2008

Share Button

Bạn đọc bấm vào chi tiết để xem toàn văn giá VLXD ngày 25 tháng 06 năm 2008 tại một số Tỉnh và Thành phố tại tệp đính kèm.

Viện Kinh tế Xây dựng

25/06/2008


Các tệp đính kèm

    * Gia VLXD ngay 25-6.doc

Share Button