Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố ngày 30/9/2008

Share Button

Thông tin giá vật liệu xây dựng tại một số địa bàn thuộc các Tỉnh, Thành phố ngày 30/9/2008


I. Thành phố Hà Nội
II. Thành phố Đà Nẵng
III. Thành phố Hồ Chí Minh
IV. Tỉnh Khánh Hòa
V. Tỉnh Quảng Ngãi
VI. Tỉnh Điện Biên
VII. Thành phố Hải Phòng
VIII. Tỉnh An Giang
IX. Tỉnh Long An
X. Thành phố Huế
XI. Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
XII. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ
XIII. Thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La
XIV. Tỉnh Thái Bình
XV. Các nhà cung cấp vật liệu xây dựng

Theo Baoxaydung


Share Button