Thông tư 17/2008/TT-BXD, ngày 02 tháng 10 năm 2008

Share Button

Hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện theo cơ chế 797- 400.

Xem thông tư 17

Share Button