Tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2008

Share Button
6 tháng đầu năm 2008, CBCNV trong Tổ hợp Sông Đà đã khắc phục, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD đề ra. Về giá trị SXKD 6 tháng đầu năm, thực hiện : 8.665 tỷ đồng/KH năm : 18.000 tỷ đồng, đạt 48%; so với cùng kỳ năm 2007 tăng 33%.


Giá trị đầu tư, thực hiện : 3.421 tỷ đồng/KH năm : 7.300 tỷ đồng, đạt 47%; so với thực hiện cùng kỳ năm 2007 (2.800 tỷ đồng), tăng 22%.

– Doanh thu, thực hiện : 5.990 tỷ đồng đạt 40%

– Các khoản nộp Nhà nước, thực hiện : 285 tỷ đồng

– Lợi nhuận, thực hiện : 400 tỷ đồng/KH năm so với cùng kỳ năm 2007 (335 tỷ đồng), tăng 19%.

– Thu nhập bình quân tháng 1 CBCNV , thực hiện : 3,3 triệu đồng đạt 104%; so với thực hiện cùng kỳ năm 2007 (2,45 triệu đồng), tăng 35%.

Trong 06 tháng đầu năm 2008, Tổ hợp đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, tiến độ tại các công trình trọng điểm : Thuỷ điện Sơn La, Sê San 4, Tuyên Quang,…; Trong đó, đã hoàn thành mục tiêu chống lũ tại các công trình thuỷ điện : Sơn La, Bản Vẽ, Sê San 4, Xêkaman 3. Phát điện : TM 1 và TM 2 thuỷ điện Tuyên Quang, Krông-Kmar. Tuy nhiên, một số hạng mục, công việc tại nhiều công trình trọng điểm không đạt mục tiêu, tiến độ đề ra :

* Các công trình của EVN do TCT làm Tổng thầu :

– Thuỷ điện Bản Vẽ : Đập RCC mới đạt đến cao độ 122m, chậm khoảng 04 tháng so với tiến độ điều chỉnh. Nguyên nhân : Do sự cố sạt lở mỏ đá D3, thiếu đá dăm cho thi công RCC.

– Thuỷ điện Tuyên Quang : TM2 phát điện vào 30/05/2008, chậm 02 tháng so với tiến độ năm 2008. Nguyên nhân : Do nhà thầu cấp thiết bị chậm, không đồng bộ.

– Thuỷ điện Huội Quang: Tiến độ thi công chậm. Nguyên nhân : Các điều kiện để thi công ( Thiết kế, vốn, mặt bằng, giao thông… ), Chủ đầu tư không đáp ứng được nên đã dãn tiến độ thi công.

* Các công trình do TCT đầu tư vốn :

– Xi măng Hạ Long: Tiến độ thi công các hạng mục công trình chính và trạm nghiền Hiệp Phước đều chậm. Nguyên nhân : Công tác xử lý thiết kế của Chủ đầu tư còn chậm, đặc biệt là công tác nghiệm thu kỹ thuật gia công chế tạo thiết bị, cơ khí trong nước trước khi đưa vào lắp đặt.

– Thuỷ điện Nậm Chiến : Thi công các hạng mục công trình đều chậm. Nguyên nhân : Công tác thiết kế và xử lý thiết kế hiện trường của đơn vị tư vấn rất chậm.

– Thuỷ điện Xêkaman 3 : Thi công các hạng mục công trình đều chậm. Nguyên nhân : Do điều kiện thời tiết tại khu vực công trường và vùng lân cận rất khắc nghiệt, mưa nhiều, tình trạng lở đất, sạt trượt gây tắc nghẽn giao thông trong và ngoài công trường, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị cho công trình, đặc biệt trong thời gian qua, công trường thiếu thuốc nổ nên việc khoan nổ và đắp đập không đạt mục tiêu tiến độ đề ra.

– Thuỷ điện Bình Điền : Công tác bê tông đập chậm 2,5 tháng. Nguyên nhân : Do công tác xử lý thiết kế mái đập chậm, đơn vị thiếu lực lượng thi công.

– Toà nhà HH 4 – Mỹ Đình : Thi công chậm tiến độ. Nguyên nhân : Do đấu thầu thiết bị và lựa chọn vật tư cho công tác hoàn thiện chậm.

– Khu đô thị Nam An Khánh : Thi công xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật không đạt tiến độ. Nguyên nhân : Chủ đầu tư cho dừng thi công do chờ thiết kế điều chỉnh quy hoạch 1/500.

– Đường quốc lộ 1A – đoạn tránh TP. Hà Tĩnh : Thi công không đạt tiến độ. Nguyên nhân : Do thời tiết mưa nhiều.

– Phôi thép Hải Phòng : Thi công chậm tiến độ. Nguyên nhân : Do thiết kế chậm 1,5 tháng và không đồng bộ.

Công tác rà soát các dự án đầu tư theo chỉ thị của Bộ Xây dựng

Thực hiện chỉ thị của Bộ Xây dựng và một số biện pháp của TCT Sông Đà biến động về giá cả, thị trường tài chính – tiền tệ, Tổ hợp đã rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch đầu tư năm 2008 xuống còn 7.300 tỷ đồng, giảm 1.350 tỷ đồng so với KH đã được phê duyệt (8.650 tỷ đồng), trong đó : Giãn tiến độ 14 dự án (Thuỷ điện Bảo Lâm, Sê kông 3, Xêkaman 1, Xêkaman 4, Đăk Y Mơn,…) với giá trị 865 tỷ đồng; Ngừng triển khai 02 dự án ( Thuỷ điện Nậm Mô, Nậm Cắn ) với giá trị 110 tỷ đồng; Giảm giá trị đầu tư góp vốn vào 07 Công ty cổ phần với giá trị 265 tỷ đồng; Tăng giá trị đầu tư nâng cao năng lực của các Công ty con với giá trị 110 tỷ đồng.

Việc rà soát lại các dự án đầu tư và kế hoạch đầu tư năm 2008 theo chỉ thị của TCT đã được một số đơn vị thực hiện nghiêm túc như : SĐ 2, SĐ 7, SĐ 9, SĐ 10, Việt – Lào, XM Sông Đà – Yaly, SOMECO, Cần Đơn, SUDICO… Bên cạnh đó, còn nhiều đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc này.

– Kết quả SXKD : Nhiều đơn vị đạt lợi nhuận tương đối cao như : Thuỷ điện Cần Đơn lãi 36,6 tỷ đồng, đạt 56% KH năm; Simco lãi 23,9 tỷ đồng, đạt 64% KH năm; Sông Đà 9 lãi 23 tỷ đồng, đạt 44% KH năm; Sông Đà 5 lãi 19 tỷ đồng, đạt 43% KH năm; Thép Việt – ý lãi 27,6 tỷ đồng, đạt 120% KH năm; SOMECO Sông Đà lãi 8,2 tỷ đồng, đạt 56% KH năm. Bên cạnh đó, một số đơn vị lợi nhuận đạt được còn thấp như : Sông Đà 4 lãi 1,23 tỷ đồng, đạt 8% KH năm; Sông Đà 25 lãi 1,16 tỷ đồng, đạt 8% KH năm; Ryninh lãi 1,53 tỷ đồng, đạt 8% KH năm.

– Tình hình vay và trả nợ Ngân hàng : Việc vay và trả nợ các Ngân hàng đảm bảo trả nợ kịp thời và đúng hạn.

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2008

Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu :

* Tổng giá trị SXKD : 9.400 tỷ đồng

Trong đó: Doanh thu:9.700 tỷ đồng; Các khoản nộp Nhà nước: 450 tỷ đồng; Lợi nhuận: 350 tỷ đồng; Thu nhập bình quân tháng của CBCNV: 3,5 triệu đồng.

Đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm :

1. Các công trình của EVN do Tổng công ty làm Tổng thầu :

– Thuỷ điện Sơn La : Đổ RCC : 503.000 m3, bê tông CVC : 336.000 m3, đảm bảo chống lũ an toàn cho công trình.

– Thuỷ điện Tuyên Quang : khởi động TM 3 vào tháng 09/2008

– Thuỷ điện Bản Vẽ : Đổ RCC đến V 162; Lắp đặt xong cầu trục gian máy và thử tải; Tổ hợp và lắp đặt xong Stato, Roto TM 1.

– Thuỷ điện Pleikrông : Khởi động TM 1 vào đầu quý IV/2008.

– Thuỷ điện Sê San 4 : Hoàn thành đổ RXX đập ( khối lượng còn lại là : 88.500 m3 ). Tổ hợp và lắp đặt xong Stato TM 1.

2. Các công trình do Tổng công ty đầu tư vốn :

– Nhà máy xi măng Hạ Long :

+ Trạm nghiền Hiệp Phước : Đưa vào vận hành tháng 09/2008.

+ Nhà máy chính : Tập trung đẩy mạnh công tác lắp đặt thiết bị các hạng mục để đưa Nhà máy vận hành vào đầu năm 2009.

– Thuỷ điện Nậm chiến : Hoàn thành đào hố móng đập vòm, triển khai thi công bê tông vòm từ đầu quý IV/2008. Đào hầm dẫn nước : 3.200 md.

– Thuỷ điện Xêkaman 3 : Đảm bảo công tác chống lũ an toàn; Đào hầm dẫn nước : 2.000 md.

– Thuỷ điện Xêkaman 1 : Tập trung các thi công các hạng mục phụ trợ, lán trại; hệ thống điện, nước, đường thi công đáp ứng tiến độ thi công công trình.

– Thuỷ điện Bình Điền : Tích nước hồ chứa vào tháng 07/2008 : Khởi động TM 1 cuối quí IV/2008. Các dự án khác như Nam An Khánh toà nhà HH4, Quốc lộ 1A (đoạn tránh qua thành phố Hà Tĩnh), phôi thép Hải Phòng … đều phải có bản hoàn thành các hạng mục chủ yếu.

* Biện pháp sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp :

– Lập kế hoạch sắp xếp các đầu mối thành các Tổng công ty ( Công ty ) chuyên ngành về : Xây lắp, Kinh doanh Điện, Đô thị và Khu công nghiệp,… để triển khai thực hiện sau khi đề án Tập đoàn được Chính phủ phê duyệt. Tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng ( DIC ).

– Thành lập một số Ban quản lý Dự án để triển khai một số Dự án thuỷ điện ( tại Việt Nam và Lào ), dự án nhiệt điện, dự án Đô thị và Khu công nghiệp.

– Mỗi đơn vị thi công cần tổ chức một nhóm cán bộ kỹ thuật có năng lực, kinh nghiệm để hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị trực thuộc của mình và khi cần trực tiếp tham gia lập hồ sơ nghiệm thu, hoàn thiện dứt điểm các tồn tại trong công tác lập hồ sơ hoàn công, nghiệm thu kỹ thuật để đẩy nhanh việc nghiệm thu, thanh quyết toán công trình. Trước mắt, trong tháng 07/2007, các đơn vị : SĐ 3, SĐ 4, SĐ 6, SĐ 8, SĐ 9, SĐ 10, SĐ 25,… cần tập trung thực hiện công việc này tại các công trình : Thuỷ điện Nậm Chiến, Xêkaman 1, Xêkaman 3, Xi măng Hạ Long, Quốc lộ 1A – Đoạn tránh TP Hà Tĩnh,…

– Đối với đơn vị là chủ đầu tư dự án, cần xem xét hiệu chính lại các quy trình về quản lý chất lượng, đặc biệt là quy trình nghiệm thu theo nguyên tắc đơn giản, dễ hiểu, dễ làm nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ về tính pháp lý của hồ sơ và dễ dàng kiểm soát được chất lượng ( quy trình nghiệm thu tại thuỷ điện Nậm Chiến, tại thuỷ điện Xêkaman 1; quy trình quản lý chất lượng công tác hoàn thiện tại dự án Toà nhà HH 4,… ).

– Tổ chức tốt hoat động của Hội đồng khoan đào tại các công trình theo đúng chức năng nhiệm vụ. Chuẩn bị mọi điều kiện, tổ chức thi công đảm bảo kỹ thuật chất lượng ở tất cả các công trình, đặc biệt lưu ý chất lượng thi công đập vòm thuỷ điện Nậm Chiến, giảm đào lẹm hầm thuỷ điện Nậm Chiến, Xêkaman 3, lắp máy NM xi măng Hạ Long và công tác hoàn thiện nhà HH 4.

– Thực hiện tốt công tác lập hồ sơ kỹ thuật tại các công trình, đặc biệt là hồ sơ chống lũ các công trình thuỷ điện Nậm Chiến, Xêkaman 3, Bản Vẽ, Huội Quảng, Bình Điền, Hương Sơn,…

Tất Lộc
Share Button