Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu EPC dự án thuỷ điện Xêkaman 1 tại Lào

Share Button
Ngày 6.10, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định Tổng công ty Sông Đà làm tổng thầu EPC thực hiện Dự án thủy điện Xêkaman-1 tại Lào.

Công trình thuỷ điện Xêkaman 1 dự kiến gồm có 2 bậc: Bậc trên Xêkaman 1 với quy mô công suất 290MW, điện lượng hàng năm 1,096 triệu kWh, bậc dưới Xêkaman Xanxay quy mô công suất 32 MW, điện lượng 123 triệu kWh.

Theo Lao động

Share Button