UBND Tỉnh Lạng Sơn cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thủy điện Bắc Giang 1

Share Button
UBND tỉnh Lạng Sơn cấp chứng nhận đầu tư số 140021000076 ngày 22/04/2008 cho Cty CP năng lượng SOMECO 1 để xây dựng nhà máy TĐ công suất 14MW đợt 1 trên diện tích sử dụng 581 ha thuộc địa bàn bản Đông Mác – xã Quý Hòa – huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn.

Công ty cổ phần năng lượng SOMECO 1 được thành lập là do các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà; Công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát; Công ty cổ phần Sông Đà 7 để thực hiện công tác quán lý và điều hành dự án thủy điện Bắc Giang 1. Đến nay dự án thủy điện Bắc Giang 1  đã tiến hành khảo sát, làm công tác đền bù, giải toả, tu sửa đường xá, làm đường thi công vào nhà máy, mặt bằng, ….. Dự án với tổng vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, có sự trợ giúp của các ngân hàng đầu tư PT tỉnh Hoà Bình và Lạng Sơn.

Theo kế hoạch thi công, đến quý IV năm 2010, nhà máy sẽ đi vào vận hành gồm 2 tổ máy công suất 14Mw hoà vào lưới điện Quốc gia 56,35 tiệu Kw/h/năm.

Nguồn www.topaco.vn
Share Button