Vietcombank giảm lãi suất cho vay xuống 11%/năm

Share Button
Từ ngày 2/12, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm mạnh lãi suất cho vay ưu đãi bằng VND từ mức 12%/năm xuống còn 11%/năm.

Với lần điều chỉnh này, Vietcombank tiếp tục là một trong
những ngân hàng có mức lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường.

Lãi suất cho vay thông thường trong lần điều chỉnh này cũng giảm từ mức 13,5%/năm xuống 13%/năm.

Vietcombank cho biết sẽ tiếp tục tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và nông thôn, xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh khả thi, có hiệu quả và có khả năng trả nợ đúng hạn.

Với lần điều chỉnh này, Vietcombank tiếp tục là một trong những ngân hàng có mức lãi suất cho vay thấp nhất trên thị trường.

Hữu Kiên
Share Button