Xây dựng hệ thống CNTT thống nhất, có tính mở tại Văn phòng Chính phủ

Share Button
(Cổng TTĐT Chính phủ) – Trong bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế, để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành năng động, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kinh tế – xã hội đất nước, đòi hỏi phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đủ mạnh, thống nhất, có tính mở tại Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản: Ứng dụng CNTT xuất phát
từ yêu cầu cải cách hành chính – Ảnh Cổng TTĐT Chính phủ

Yêu cầu đó được Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Trần Quốc Toản nhấn mạnh tại Hội nghị ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại VPCP vào sáng nay (18/9) trong bối cảnh ứng dụng CNTT trong công tác của VPCP là nhu cầu ngày càng cấp thiết để góp phần tăng cường hiệu quả trong xử lý công việc.

Ứng dụng tin học đúng sẽ mang lại hiệu ứng gần như tức thời

Phó Chủ nhiệm VPCP Trần Quốc Toản nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nâng cấp mạng thông tin diện rộng Chính phủ (CPNet), rà soát lại toàn bộ cấu trúc, thiết bị mạng nội bộ VPCP. Cần hình thành các đề án cụ thể để triển khai các nhiệm vụ này.

VPCP được đánh giá là đơn vị cần tập trung ưu tiên đầu tư để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác ứng dụng CNTT, trước hết là trực tiếp phục vụ công tác tham mưu, tổng hợp của VPCP và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và Thường trực Chính phủ, mặt khác là động lực thúc đẩy việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Theo Giám đốc Trung tâm Tin học VPCP Nguyễn Công Hóa, thực tế đã chứng minh, nếu quan điểm ứng dụng CNTT đúng sẽ mang lại hiệu ứng gần như tức thời.

Sau buổi đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trên Website Chính phủ (nay là Cổng TTĐT Chính phủ) tháng 2/2007 và tiếp theo là việc VPCP triển khai ứng dụng giao ban trực tuyến thường xuyên giữa lãnh đạo VPCP với các đơn vị trực thuộc, chủ trì tổ chức nhiều buổi giao ban, hội nghị truyền hình trực tuyến của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã mở đầu cho việc ứng dụng có hiệu quả hình thức này rộng khắp cả nước.

Lộ trình thực hiện ứng dụng CNTT tại VPCP

Phó Chủ nhiệm Trần Quốc Toản lưu ý, cần xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thống nhất tại VPCP. Nhờ đó, có thể hạn chế tối đa việc chồng chéo, trùng lắp về công việc giữa các đơn vị trực thuộc. Chẳng hạn, các đơn vị có thể cùng theo dõi quá trình xử lý một văn bản từ lúc được gửi cho VPCP cho đến khi được phát đi.

Để việc ứng dụng CNTT đạt hiệu quả, khả thi, Phó Chủ nhiệm yêu cầu, mỗi đơn vị cần xác định rõ nhu cầu sử dụng CNTT như phần mềm tác nghiệp, thiết bị công nghệ. Việc bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cũng được Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh.

Theo lộ trình thực hiện ứng dụng CNTT tại VPCP do Trung tâm Tin học VPCP xây dựng, năm 2008 – 2009, sẽ đầu tư và đưa vào vận hành bước đầu Trung tâm dữ liệu chính của Chính phủ triển khai mạng điều hành trực tuyến của Chính phủ tại VPCP liên kết lãnh đạo Chính phủ với lãnh đạo các Bộ, địa phương được chọn làm điểm, theo nguyên tắc vừa xây dựng vừa khai thác. Phân hoạch và kiến trúc lại mạng CPNet để phục vụ tác nghiệp điều hành trực tuyến, đồng thời tổng hợp, truyền đưa thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Chính phủ với các Bộ, địa phương, doanh nghiệp…; xây dựng Công báo điện tử và phát hành trên Cổng TTĐT Chính phủ.

Tích hợp và bước đầu liên kết khai thác thử nghiệm các kho dữ liệu từ hệ thống các trung tâm dữ liệu quốc gia ngành và lãnh thổ về Trung tâm tích hợp dữ liệu Chính phủ. Năm 2009 – 2010, đưa hệ thống vào vận hành trên CPNet và tích hợp trên Cổng TTĐT Chính phủ trên Internet (phần thông tin dịch vụ công).

Một trong những nội dung quan trọng của việc ứng dụng CNTT tại VPCP là phát triển Website Chính phủ thành Cổng TTĐT Chính phủ với các chức năng báo điện tử Chính phủ, mạng hành chính Chính phủ trên Internet và cổng truy cập thông tin dịch vụ công từ các cơ quan hành chính.

Đức Tuân
Share Button