Đại hội đảng bộ bộ phận Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại Hoà Bình nhiệm kỳ 2010-2015

Share Button
Thực hiện kế hoạch của Đảng uỷ Công ty cổ phần Someco Sông Đà về việc Kế hoạch Đại hội Đảng bộ lần thứ II và Đại hội các Chi bộ trực thuộc, ngày 27/05/2010 Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại Hoà Bình đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 -2015.
Chủ trì Đại hội đồng chí Phan Tuấn Anh, Uỷ viên BCH Đảng uỷ Công ty cổ phần Someco Sông Đà – Bí thư Đảng bộ bộ phận.Đại hội đã được nghe báo cáo chính trị của Đảng bộ bộ phận Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại Hoà Bình nhiệm kỳ 2005 -2010. Đại hội nhất trí cao bản báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận và nhất trí nhận định: Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Chi nhánh Công ty Cổ phần Someco Sông Đà tại Hoà Bình đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý theo hướng sát thực, chất lượng, hiệu quả, gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể.

 

Ảnh 1: Đồng chí Phan Tuấn Anh trình bày Báo cáo chính trị

Đại hội đã thảo luận và nhất trí với phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiêm kỳ 2010 – 2015 là: “Phát triển có tính bền vững với chất lượng ngày càng cao, đảm bảo tăng doanh thu; Tìm mọi biện pháp để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo cân đối tài chính lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển; Đồng thời tăng doanh thu từ các hoạt động khác như bảo dưỡng nhà máy thuỷ điện, đào tạo, xây lắp… để tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập, đời sống cho CBCNV. Ổn định tư tưởng, đảm bảo SXKD có hiệu quả và phát triển bền vững”.

Ảnh 2: Đại hội thảo luận

Về dự đại hội có đồng chí Nguyễn Anh-Chủ tịch hội đồng quản trị, Bí thư Đảng uỷ Công ty

 
Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Anh cho ý kiến chỉ đạo

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 7 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ, có cơ cấu phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Đại hội cũng đã thực hiện bầu trực tiếp các đồng chí Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy và 15 đồng chí đại diện cho 65 đảng viên trong đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu Đảng uỷ Công ty cổ phần Someco Sông Đà.

 
Ảnh 4: Ban chấp hành mới ra mắt

Đại hội đã kết thúc trong bầu không khí phấn khới và tin tưởng Đảng bộ Chi nhánh Công ty cổ phần Someco Sông Đà tại Hoà Bình sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đã đề ra và đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Danh sách các đ/c trong BCH đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2010-2015:

1. Đồng chí: Phan Tuấn Anh – Bí thư BCH đảng bộ.

2. Đồng chí: Nguyễn Phương Châu – Phó bí thư BCH đảng bộ.

3. Đồng chí: Lê Sinh Nguyện – Uỷ viên BCH đảng bộ.

4. Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng – Uỷ viên BCH Đảng bộ.

5. Đồng chí: Nguyễn Phúc Hưng – Uỷ viên BCH Đảng bộ.

6. Đồng chí: Vũ Hữu Thức – Uỷ viên BCH Đảng bộ.

7. Đồng chí: Lê Văn Thắng – Uỷ viên BCH Đảng bộ.

                                                                                                 

Trương Mạnh Quang
Share Button