Ngày 14/12/2006, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC)

Share Button

Ngày 14/12/2006, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC)
Theo đề nghị của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ chính thức đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà vào giao dịch tại Trung tâm kể từ Thứ năm, ngày 14 tháng 12 năm 2006, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cơ khí lắp máy Sông Đà

Mã chứng khoán: MEC

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng khối lượng đăng ký giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu (Một triệu cổ phiếu)

Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng chẵn)

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo./.

Share Button