Ngày 21/11/2007, ngày giao dịch đầu tiên 3.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC).

Share Button

Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo về ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu niêm yết bổ sung của CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) với những nội dung sau:

– Mã chứng khoán: MEC

– Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.000.000 CP

– Giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 30 tỷ đồng

– Tổng khối lượng niêm yết sau khi niêm yết bổ sung: 4.000.000 cổ phiếu

– Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết sau khi niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 40 tỷ đồng

– Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 21/11/2007.

Share Button