Nhận lưu ký cổ phiếu của CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (mã CK: MEC)

Share Button

Được sự đồng ý của Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần cơ khí lắp máy Sông Đà xin trân trọng thông báo, ngày 11/12/2006 Trung tâm lưu ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu ký chứng khoán số 24/2006/GCNCP-TTLK cho CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà, cụ thể như sau:
– Tổ chức đăng ký lưu ký: CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà

– Vốn điều lệ: 10 tỷ đồng

– Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà

– Mã chứng khoán: MEC

– Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

– Số lượng CK đăng ký lưu ký: 1.000.000 cổ phiếu

– Tổng giá trị CK đăng ký lưu ký: 10 tỷ đồng

– Hình thức đăng ký lưu ký: Ghi sổ

TTLKCK nhận lưu ký chứng khoán MEC từ ngày 11/12/2006.

Share Button