Ông Nguyễn Anh, Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MCK: MEC) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu MEC

Share Button

Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (Mã CK: MEC) như sau:

− Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Anh

− Chức vụ hiện tại: Tổng Giám đốc

− Mã Chứng khoán thực hiện giao dịch: MEC

− Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 23.233 cổ phiếu

− Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 10.000 cổ phiếu

− Số lượng nắm giữ sau khi giao dịch: 13.233 cổ phiếu

− Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính gia đình

− Phương thức thực hiện giao dịch: Thoả thuận và báo giá

− Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 06/11/2007 đến ngày 06/12/2007

Share Button