Ông Nguyễn Đức Doanh, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Lắp Máy Sông Đà (MCK: MEC) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu MEC

Share Button

Ông Nguyễn Đức Doanh, Phó Tổng Giám đốc CTCP Cơ khí Lắp Máy Sông Đà (MCK: MEC) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu MEC
Trung tâm GDCK Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà (Mã CK: MEC) như sau:

− Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Doanh

− Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc

− Mã Chứng khoán thực hiện giao dịch: MEC

− Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 11.806 cổ phiếu

− Số lượng cổ phiếu dự kiến giao dịch (bán): 5.000 cổ phiếu

− Số lượng nắm giữ sau khi giao dịch: 6.806 cổ phiếu

− Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính gia đình

− Phương thức thực hiện giao dịch: Thoả thuận và báo giá

− Thời gian giao dịch dự kiến: Từ ngày 30/10/2007 đến ngày 30/11/2007

Share Button