Phiên giao dịch 273 ngày 14/12/2006 – HASTC-Index tăng 7,89 điểm

Share Button

Quy mô thị trường tại sàn Hà Nội tiếp tục được tăng mạnh với 8 cổ phiếu chào sàn trong phiên giao dịch 273 ngày 14/12/2006, trong đó có 4 Cty thuộc TCT Sông Đà (CTCP Sông Đà 10 (SDT), CTCP Sông Đà 11 (SJE), CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà (MEC), và CTCP Thuỷ điện Nà Lơi (NLC), 2 Cty thuộc NXB Giáo dục (CTCP In SGK Hoà Phát (HTP) và In SGK tại Tp. HCM (SAP), 1 Cty thuộc TCT Bưu chính Viễn thông (CTCP Điện nhẹ Viễn thông (LTC) ) và 1 Cty thuộc TCT Điện lực Việt Nam (CTCP Cơ điện Miền Trung (CJC). Tổng số cổ phiếu giao dịch tại sàn Hà Nội đã được nâng lên 35 cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết hơn 8.160 tỷ đồng.

Cổ phiếu chào sàn ấn tượng nhất trong phiên là SDT của CTCP Sông Đà 10 với giá mở cửa 60.000 đồng/cp, giá đóng cửa 70.000 đồng/cp và giá giao dịch bình quân 67.800 đồng/cp (gấp 6,78 lần so với mệnh giá). Khối lượng giao dịch là 28.200 cổ phiếu, tương ứng giá trị 1,91 tỷ đồng. Cổ phiếu SJE của CTCP Sông Đà 11 cũng khá ấn tượng với giá chào sàn bình quân đạt 38.800 đồng/cp và 13.900 cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên giao dịch đầu tiên. Tiếp đến là cổ phiếu LTC có giá giao dịch 45.000 đồng/cổ phiếu với khối lượng 200 cổ phiếu. NLC của CTCP Thuỷ Điện Nà Lơi có giá giao dịch 25.000 đồng/cổ phiếu với KLGD theo cả 2 phương thức giao dịch là 31.400 cổ phiếu, chiếm 2,22% KLGD toàn thị trường và là cổ phiếu có KLGD lớn nhất trong số các cổ phiếu mới. Cổ phiếu CJC có giá giao dịch 31.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 1.100 cổ phiếu. Hai loại cổ phiếu của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực in SGK là HTP và SAP có giá giao dịch 28.000 đồng và 27.600 đồng. MEC là cổ phiếu có giá giao dịch thấp nhất trong các cổ phiếu mới 21.500 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 10.000b cổ phiếu.

Các cổ phiếu mới đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng quy mô giao dịch của thị trường. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 1,41 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 65,45 tỷ đồng, tăng 33,87% so với phiên trước. Trong đó, cổ phiếu có KLGD lớn nhất trong phiên thuộc PPC, BCC, BTS, TBC, NTP, VMC.

Về giá giao dịch, ngoài 8 cổ phiếu mới chào sàn, trong phiên có 13 cổ phiếu tăng giá, 9 cổ phiếu giảm giá và 1 đứng giá. Các cổ phiếu tăng giá mạnh là VMC (4.700 đ.cp), VC2 (4.600 đ/cp), VNR (3.800 đ/cp), PPC (2.200 đ/cp), NTP (1.100 đ/cp). Chỉ số HASTC – INDEX tăng mạnh với mức tăng 7,89 điểm, đạt 240,23 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục giao dịch mạnh trong phiên này với tỷ trọng gần 50% khối lượng giao dịch toàn thị trường, trong đó, chủ yếu là các giao dịch mua vào cổ phiếu BCC, BMI, BTS, NTP, PPC, TBC và VNR. NĐTNN chỉ thực hiện bán ra cổ phiếu BMI và PPC.

Share Button