Nhà máy Cơ khí SOMECO Đà Nẵng quy mô: 2,8 ha

Share Button

– Chủ đầu tư: Công ty CP SOMECO Sông Đà
– Địa điểm: Đà Nẵng
– Quy mô: 2,8 ha
– Tổng mức đầu tư: 39,7 tỷ đồng
– Thời gian thực hiện: 2008 – 2010

nhamay_cokhi_danang

Share Button