SOMECO HÒA BÌNH: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Share Button

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÒA BÌNH

Hội đồng quản trị Công ty CP SOMECO Hòa Bình trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400351298 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2010 .

2. Thời gian: 7 giờ 30 phútngày 29 tháng 4 năm 2011 .

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty CP SOMECO Hòa Bình, Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình .

4. Nội dung: Quí vị cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình đính kèm và trên website: http://www.someco.com.vn

5. Thành phần tham dự Đại hội:

            – Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty .

            – Các thành viên Ban kiểm soát Công ty .

            – Các cổ đông hiện hữu tính đến ngày 20/4/2011 .

Quý vị cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP SOMECO Hòa Bình theo địa chỉ sau:

Số điện thoại: 02183. 883589;       02183.855039;         Fax: 02183.854164

Mobile:  0912 008 025 ( Mr Nguyện )

Địa chỉ: Đường Lê Thánh Tông, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Đối với các Quý vị cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền tham dự theo mẫu ủy quyền đính kèm.

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội .

Rất hân hạnh được đón tiếp./.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                                          

  • Các cổ đông;.
  • Lưu HĐQT, TCHC.

Lưu ý:

  • Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại và
  • các chi phí khác trong quá trình dự họp
  • Khi đi họp đề nghị các quý vị cổ đông
  • mang theo giấy CMND, bản sao giấy ĐKKD
  • (đối với cổ đông đại diện tổ chức góp vốn).
  • Trường hợp được ủy quyền phải mang
  • theo giấy ủy quyền hợp lệ.

Tài liệu đính kèm:

 

 

Share Button