MEC : THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Share Button

tieude

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ.             

       Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà trân trọng kính mới quí vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần SOMECO Sông Đà.

Địa chỉ: Số 47/115 Nguyễn Khang – Yên Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội
Giấy phép kinh doanh số:0103017287 cấp ngày 15 /05/2007.
2. Thời gian: 08h ngày 26 tháng 04 năm 2012
3. Địa điểm:

  • Tầng 2- Hội trường A Học viện chính trị – hành chính khu vực I
  • Số 15 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

4.  Nội dung:

Quí cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty CP SOMECO Sông Đà trong tài liệu đính kèm và trên website: http://www.someco.com.vn

5. Thành phần tham dự đại hội gồm

  • Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
  • Các thành viên Ban kiểm soát Công ty
  • Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 06 tháng 03 năm 2012

Để công tác chuẩn bị và đón tiếp được chu đáo, đề nghị các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội xác nhận lại việc tham dự họp bằng văn bản hoặc điện thoại về Ban tổ chức trước ngày 18/04 /2012 theo địa chỉ sau:
Ban tổ chức đại hội cổ đông công ty CP SOMECO Sông Đà.
Số điện thoại: 04.3 783 2398
Địa chỉ : Số 47/115 – Nguyễn Khang – Phường Yên Hòa – Cầu giấy – Hà Nội.
Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu uỷ quyền đính kèm.
Sự hiện diện của Ông/Bà sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.
Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

– Các cổ đông.
– Lưu HĐQT, VP

Lưu ý:
– Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự họp
– Khi đi họp đề nghị các cổ đông mang theo CMND, bản sao giấy phép ĐKKD, trường hợp được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền.
– Vui lòng fax hoặc gửi giấy xác nhận ( ủy quyền ) kèm theo về văn phòng công ty trước ngày 18/04/2012, số fax : 04 3783 2397, địa chỉ : số 47/115 Nguyễn Khang, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.

Tài liệu cổ đông năm 2012 : 

Thông báo mời họp và giấy ủy quyền
Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012
Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2011, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2012
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
– Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011
Báo cáo kiểm toán về BCTC tổng hợp năm 2011 của MEC
Báo cáo về việc chi trả lương và thù lao cho HĐQT và BKS năm 2011 và dự kiến chi trả năm 2012
Đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2012

Share Button