MEC: Ứng dụng CIMS phục vụ tự công bố thông tin

Share Button

Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà (MEC) thông báo việc thực hiện văn bản số 1408/SGDHN-QLNY ngày11/11/2011 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc triển khai hệ thống quản lý thông tin Công ty (CIMS).

SOMECO Sông Đà đã ký kết hợp đồng và đăng ký sử dụng chứng thư số với Công ty Điện toán và Truyền số liệu Trung tâm Điện toán – truyền số liệu KV1 (VDC1) cho cán bộ thực hiện công bố thông tin sử dụng các tiện ích trên hệ thống của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Đây là hệ thống được trang bị các tính năng hỗ trợ tổ chức niêm yết trong việc rút ngắn thời gian CBTT, cho phép người được ủy quyền CBTT trực tiếp truy cập vào hệ thống qua đường truyền internet để chuyển thông tin công bố cho HNX thay vì hình thức gửi bản fax, email, qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Theo đại diện từ HNX, mục đích áp dụng hệ thống quản lý thông tin CIMS là nhằm tăng cường chất lượng công bố thông tin, rút ngắn thời gian công bố thông tin từ doanh nghiệp niêm yết, hướng tới tự động hóa hoàn toàn trong hoạt động công bố thông tin.


Trong thời gian tới, SOMECO Sông Đà tiếp tục chuẩn bị cho những bước phát triển tiếp theo của CIMS đó là triển khai công bố thông tin hoàn toàn qua CIMS thay thế cho hình thức công bố bằng văn bản đối với các trường hợp công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ, 72 giờ… đồng thời hướng tới tự động hóa hoàn toàn hoạt động công bố thông tin thông qua việc kết nối trực tiếp với các phương tiện công bố thông tin trên Sở./.

Share Button