SOMECO Hòa Bình: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Share Button

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO HÒA BÌNH

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình trân trọng kính mới quí vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

1- Tên công ty: Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình

Địa chỉ:  Đường Lê Thánh Tông – phường Hữu Nghị – thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp số: 5400351298 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Hòa Bình cấp lần đầu ngày 31 tháng 8 năm 2010

2- Thời gian:  7 giờ 30 phút ngày 28 tháng 06 năm 2012

3- Địa điểm: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần SOMECO Hòa Bình, Đường Lê Thánh Tông – phường Hữu Nghị – thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

4- Nội dung:

Quí vị cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP SOMECO Hòa Bình trong tài liệu đính kèm và trên website:http://www.someco.com.vn

5- Thành phần tham dự đại hội gồm

– Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

– Các thành viên Ban kiểm soát Công ty

– Các cổ đông hiện hữu tính đến thời điểm 30 tháng 5 năm 2012

Quý vị cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin vui lòng liên hệ về Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty CP SOMECO Hòa Bình theo địa chỉ sau:

Số điện thoại : 02183 883589 – 02183 855039              Fax : 02183 854164
Di động: 0912 008 025

Địa chỉ:  Đường Lê Thánh Tông – phường Hữu Nghị – thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu uỷ quyền đính kèm.

Sự hiện diện của Qúy cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Nơi nhận:

-Các cổ đông.

-Lưu HĐQT, VP

Lưu ý:
– Các cổ đông tự túc phương tiện đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự họp.

– Khi đi họp đề nghị các cổ đông mang theo CMND, bản sao giấy phép ĐKKD, trường hợp được ủy quyền phải mang theo giấy ủy quyền.

Tài liệu cổ đông năm 2012 :

–  Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền
–  Chương trình họp đại hội cổ đông thường niên năm 2012
–  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2011

–  Báo cáo kiểm toán về BCTC tổng hợp năm 2011

 

Share Button