Lễ ký kết hạn mức tín dụng năm 2012-2013 giữa SOMECO Sông Đà và BIDV Hòa Bình

Share Button

Ngày 01/12/2012, tại trụ sở SOMECO Sông Đà, Công ty CP SOMECO Sông Đà (MEC) và Chi nhánh ngân hàng BIDV Hòa Bình (đại diện cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV) đã tổ chức lễ ký kết Hợp đồng tín dụng hạn mức năm 2012-2013

Dự lễ ký kết, về phía BIDV có ông Từ Quốc Học – Giám đốc Chi nhánh BIDV Hòa Bình, Ban giám đốc chi nhánh Hòa Bình và Trưởng, Phó phòng ban chức năng của BIDV Hòa Bình; về phía Công ty CP SOMECO Sông Đà có ông Nguyễn Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Trần Thanh Sơn -Tổng giám đốc Công ty, Ban giám đốc, và Trưởng các phòng ban chức năng của công ty.

ky ket han muc

Trong nhiều năm qua, BIDV Hòa Bình là đối tác quan trọng, có mối quan hệ truyền thống, gắn bó với SOMECO Sông Đà, mối quan hệ này đã được thể hiện thông qua thỏa thuận hợp tác toàn diện từ năm 2007 đến nay, hiện đang chuẩn bị tổng kết, ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2012 – 2015. Cùng với trong việc duy trì hạn mức tín dụng hàng năm lên đến 180 tỷ đồng, các nghiệp vụ về tư vấn, bảo lãnh thanh toán và nhiều dịch vụ ngân hàng khác của BIDV cũng được SOMECO tin tưởng lựa chọn.

ky ket han muc_1

Hạn mức tín dụng năm 2012-2013 với giá trị 180 tỷ đồng và hợp đồng bảo lãnh thanh toán được ký kết ngày hôm nay tiếp tục khẳng định mối quan hệ bền vững và sự gắn kết chặt chẽ giữa hai bên, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của BIDVHòa Bình với hoạt động sản xuất kinh doanh được SOMECO duy trì ổn định trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế hiện nay. Nguồn vốn này sẽ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh với các dự án đã được rà soát, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả mà SOMECO đang triển khai.

Bài & ảnh: PVC

Share Button