Quyết định v/v: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Đàm Trung Kiên

Share Button

Quyết định về việc: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty CP SOMECO Sông Đà đối với ông Đàm Trung Kiên theo quyết định số 09 của HĐQT kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2013

Xem chi tiết  : tại đây

Share Button