MEC : Kế toán trưởng Đàm Trung Kiên đăng kí mua 100.000 cổ phiếu

Share Button
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã xác nhận cho Ông Đàm Trung Kiên – Kế toán trưởng MEC được giao dịch mua 100.000 cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà từ ngày 4/6/2013 đến 28/06/2013.
Share Button