MEC: Ông Phạm Đức Trọng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký mua 350.000 CP

Share Button

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Trọng
– Chức vụ tại Công ty CP SOMECO Sông Đa: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc, Người được ủy quyền công bố thông tin.
– Mã chứng khoán: MEC
– Số lượng cổ phiếu MEC nắm giữ trước khi giao dịch: 266 CP chiếm 0,004% vốn điều lệ.
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 350.000 cổ phiếu
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Thời gian dự kiến giao dịch: Từ 01/01/2014 đến 31/01/2014

Share Button