Công bố thông tin đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2015

Share Button

CTCP Cơ khí Lắp máy Sông Đà công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2015 như sau:

–          Tên đơn vị kiểm toán: Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

–         Địa chỉ: Số 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội

–         Nội dung hợp đồng: Kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 của Công ty CP Cơ khí Lắp máy Sông Đà

–         Số hợp đồng: 99/KT/2015/HĐKT

–         Ngày ký 16/06/2015

MEC CBTT ky hop dong kiem toan BCTC 2015_signed

Share Button