MEC công bố thông tin về báo cáo soát xét bán niên ngày 30.6.2015 Công ty mẹ và giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét

Share Button

MEC công bố thông tin về báo cáo soát xét bán niên ngày 30.6.2015 Công ty mẹ và giải trình chênh lệch lợi nhuận trước và sau soát xét

 

BCTC tong hop_signed

Giai trinh tong hop_signed

 

Share Button