MEC công bố thông tin về BCTC quý 2.2015 Công ty mẹ và giải trình chênh lệch LNST quý 2.2015 so với quý 2.2014

Share Button

MEC công bố thông tin về BCTC quý 2.2015 Công ty mẹ và giải trình chênh lệch LNST quý 2.2015 so với quý 2.2014

 

MEC Giai trinh tong hop_signed

MEC BCTC q2.2015 me_signed

 

 

Share Button