MEC công bố thông tin về BCTC quý 2.2015 hợp nhất và giải trình chênh lệch LNST quý 2.2015 so với quý 2.2014

Share Button

MEC công bố thông tin về BCTC quý 2.2015 hợp nhất và giải trình chênh lệch LNST quý 2.2015 so với quý 2.2014

 

MEC BCTC q2.2015 hop nhat_signed

MEC Giai trinh hop nhat_signed

 

Share Button