Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2015

Share Button

Công ty CP cơ khí – lắp máy Sông Đà, mã chứng khoán MEC công bố thông tin về báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015 và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán

 

Giai trinh hop nhat_signed

BCTC 2015 hop nhat kiem toan_signed

 

 

Share Button