UBCKNN chấp thuận việc gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2016 của MEC

Share Button

CTCP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà công bố công văn số 1609/UBCK-GSĐC ngày 04/04/2016 của Vụ giám sát công ty đại chúng – Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho công ty được gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tài chính quý: tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

2. Báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét: tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính.

Toàn công văn đính kèm

 

UBCNKK chấp thuận việc gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2016 của MEC

Share Button