Thư gửi cán bộ, Đảng viên công nhân viên CTCP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà, Cán bộ Đảng viên, công nhân viên đang làm việc tại CTTĐ XKM1

Share Button


Thư gửi Cán bộ Đảng viên, CNV CTCP Cơ khí lắp máy Sông Đà, Cán bộ Đảng viên, công nhân viên đang làm việc tại CTTĐ XKM1

Share Button