MEC – Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 được kiểm toán và giải trình chênh lệch

Share Button

MEC giai trinh hop nhat truoc va sau kiem toan_signed

MEC BCTC 2016 hop nhat kiem toan_signed

Share Button