MEC – Toàn văn báo cáo tài chính tổng hợp năm 2016 được kiểm toán và giải trình chênh lệch

Share Button

MEC giai trinh tong hop_signed

MEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan_signed.pdf

 

 

Share Button