THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CÔNG TY MẸ – TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Share Button
 1. Tên doanh nghiệp: TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Địa chỉ:  Tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (+824) 38541164                   Fax: (+824) 38541161

 1. Ngành nghề kinh doanh chính: Tổng thầu xây lắp (tổng thầu EPC) và thi công xây lắp các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, điện, thủy lợi, tổ hợp các công trình ngầm; thi công và xử lý nền móng công trình; sản xuất truyền tải và phân phối điện; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và một số ngành nghề khác theo giấy ĐKKD …
 2. Vốn điều lệ: 4.500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng), tương đương: 450.000.000 cổ phần; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Trong đó:

 • Cổ phần Nhà nước nắm giữ: 229.500.000 cổ phần chiếm 51% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên: 822.000 cổ phần chiếm 0,18% vốn điều lệ.
 • Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư: 219.678.000 cổ phần chiếm 48,82% vốn điều lệ.
 1. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 219.678.000 cổ phần
 2. Giá khởi điểm: 11.000 đồng/cổ phần
 3. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Tổng công ty Sông Đà do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.
 4. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc:
  • Thời gian: Từ 08h30 ngày 27/11/2017 đến 15h30 ngày 18/12/2017.
  • Địa điểm: tại các Đại lý đấu giá được công bố trong Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành.
 5. Địa điểm công bố thông tin: Các Đại lý đấu giá, doanh nghiệp, tổ chức tư vấn và HNX.
 6. Thời gian và địa điểm nhận phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 21/12/2017 tại các Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký.
 7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:
  • Thời gian: 09h00 ngày 25/12/2017
  • Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 8. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần trong trường hợp trúng giá: từ ngày26/12/2017 đến ngày 04/01/2018
 9. Thời gian hoàn trả tiền cọc không trúng đấu giá: từ ngày 27/12/2017 đến ngày 02/01/2018

(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo: Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.hnx.vn; http://www.songda.vn ; www.vcbs.com.vn và các website của Đại lý đấu giá)

File đính kèm:

1. 1. Quy che dau gia co phan_TCT Song Da.doc

2. 10. BCTC Nam 2016 – Cong ty me.pdf

3. 11. BCTC nam 2016 toan TCT- Hop nhat.pdf

4. 12. BCTC nam 2015 – Cong ty me.pdf

5. 13. BCTC Nam 2015 – HN toan TCT.pdf

6. 14. BCTCKT Cty me 2014.pdf

7. 15. BCTCKT Hop nhat_2014.pdf

8. 2. QD 824-QD_TTg – Phe duyet PA CPH.pdf

8.16. Dinh chinh BCTC nam 2015 TCT Song Da.pdf

9. 3. QD BXD – IPO TSD.pdf

10. 4. PA CPH TCT Song Da.pdf

11. 5. Quyet dinh phe duyet GTDN.pdf

12. 6. QD dieu chinh GTDN.pdf

13. 7. Du thao Dieu le TCT Song Da.pdf

14. 8 TSD- Ban CBTT IPO TCT Song Da.pdf

15. 9. TSD – Prospectus.pdf

16. Don dang ky dau gia IPO.zip

17. Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

Share Button