MEC: Thông báo về việc đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Share Button

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEC của CTCP Cơ khí – lắp máy Sông Đà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
2. Lý do và mục đích:
* Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
– Thời gian họp dự kiến: 07/04/2018
– Địa điểm tổ chức họp: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Đưa – P. Hà Cầu – Q. Hà Đông – TP. HCM
– Nội dung họp: Thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Thông tin chi tiết, xem tại đây:  Thông báo về việc đăng ký cuói cùng để Tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2018

Share Button