Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2018

Share Button

Công ty Cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông đà trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị  bán niên công ty niêm yết năm tài chính 2018 được lập ngày 18/072018:

Download toàn văn Báo cáo theo đường link bên dưới:

MEC – Báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2018

Share Button