MEC: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty

Share Button

Công ty Cổ phần Cơ khí – lắp máy Sông Đà công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty như sau:

Tài liệu đính kèm: Số 122 CTTCKT Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty

Share Button