Giải trình thêm CLLN Hợp nhất, tổng hợp sau kiểm toán BCTC năm 2018 so với 2017

Share Button

Giai trinh CLLN BCTC HN 2018 so voi 2017_signed

Giai trinh CLLN BCTC TH 2018 so voi 2017_signed

Share Button