Nghị quyết, quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Doanh

Share Button

Nghị quyết, quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Doanh : tải về

 

 

 

 

Share Button