Công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Share Button

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Đề nghị xem trong file đính kèm.

Công bố thông tin công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Share Button