Đảng bộ Công ty CP Cơ khí- Lắp máy Sông Đà tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Share Button

Sau 2 ngày làm việc (từ ngày 09/6 – 10/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP Cơ khí-Lắp máy Sông Đà lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra. 

Về dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Văn Tuấn –  UV BCH Đảng bộ Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Về phía Công ty có các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các phòng ban công ty, Giám đốc các đơn vị, Trưởng/ Phó các tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty và đặc biệt là 40 đại biểu chính thức của đại hội, đại diện cho sức mạnh đoàn kết và trí tuệ của 98 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đại hội đã đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII , Văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Sông Đà- CTCP lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Tại phiên chính thức, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 09 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí; Bầu Phó Bí thư Đảng ủy gồm 02 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 03 đồng chí.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 06 đồng chí ( Trong đó có 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết). 

Đại hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội với 100% đại biểu tán thành. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ tập trung thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm:

1-Tiếp tục củng cố và phát triển năng lực cốt lõi là thiết kế, gia công chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ khí. Phát triển ngành nghề liên quan là xây lắp điện. Đảm bảo mục tiêu: Nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại.

2-Ổn định về thị trường: Từ nay đến 2025 Công ty tiếp tục giữ vững thị trường hiện có, chú trọng công tác tiếp thị đấu thầu với ngành nghề xây lắp điện, điện mặt trời, điện gió, giao thông, thủy lợi…. Ổn định về quy mô Công ty, bộ máy quản lý điều hành, chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty.

3-Tập trung quản lý và thu hồi công nợ , đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán để đảm bảo đủ vốn cho SXKD. Tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả điều hành.

4-Tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tinh gọn; Tiếp tục hàng năm sắp xếp điều chỉnh theo hướng tinh giản bộ máy gián tiếp; Tuyển dụng và đạo tạo đề xây dựng được nguồn lực chuyên nghiệp và giỏi nghề .

5-Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về tiến bộ khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế, thi công và gia công chế tạo đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

6-Đảm bảo việc làm, thu nhập và phúc lợi cho người lao động, tạo sự gắn bó trong lao động; Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

7-Tiếp tục thoái vốn ở các công ty con như : Công ty CP Năng lượng SOMECO1 và Công ty CP SOMECO Hà Giang.

8-Đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy của doanh nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực,hiệu quả.

9-Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngăn ngừa sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, suy giảm chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

10-Tiếp tục xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đội ngũ cán bộ công nhân viên. Xây dựng doanh nghiệp dân chủ, đồng thuận, kỷ cương, đoàn kết để phát triển ổn định và bền vững.

Về chỉ tiêu :Tổng giá trị SXKD là 1.222 tỷ đồng;Tổng doanh thu là 1.111 tỷ đồng;Nộp ngân sách là 115 tỷ đồng;Tổng lợi nhuận trước thuế là 45,1 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV là 8,08 triệu đồng/người/tháng.Hằng năm, Đảng bộ Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 70%. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 70% trong đó có 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng bộ Công ty xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2020-2025 đó là:

  • Giữ vững và phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính hiện nay mà Công ty đã tạo dựng được thị trường và có uy tín với khách hàng đó là lĩnh vực chế tạo, lắp đặt các thiết bị công trình xây dựng đặc biệt là các công trình xây dựng thủy điện, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực cơ khí trong các nghành khác như : Điện mặt trời, phong điện, giao thông…
  • Tiếp tục nâng cao chất lượng và phát triển lĩnh vực tư vấn, thiết kế cơ khí.
  • Xây dựng và phát triển ngành nghề liên quan là : Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 220kV.

Tin từ Đảng ủy Công ty.

Share Button