Công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Share Button

Công ty cổ phần Cơ khí – Lắp máy Sông Đà xin công bố công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xem chi tiết: tại đây

Share Button