Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thời gian khai mạc: 8h00 Ngày 29 tháng 06 năm 2020 Địa điểm họp: phòng họp Công ty CP Cơ khí – Lắp máy […]

Chi tiết »