Liên hệ

Share Button

Vui lòng liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ văn phòng chính dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

VPGD: Lô A38 khu dịch vụ Đồng Dưa – P. Hà Cầu – Q. Hà Đông

Tel: (84-24) 37832398 – Fax: (84-24) 37832397
Email : Info@someco.com.vn – tchc@someco.com.vn
Website: http://www.someco.com.vn


Share Button