Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí – Lắp máy Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Thời gian khai mạc: 08h00 Ngày 29 tháng  06 năm 2021 Địa điểm họp: phòng họp tầng 2 Công ty CP Cơ khí – […]

Chi tiết »